Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

        

   bip kzk ok                                                                                       

 

 

Działka na sprzedaż


 

 

kzk logo

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z oo. w Białymstoku

informuje, iż posiada na sprzedaż nieruchomość:

 

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 46 a, działka nr 13/4, obręb 17 Bojary.

Oznaczenie księgi wieczystej: nr BI1B/00144294/6

Powierzchnia nieruchomości: 15 559 m2.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana: budynek socjalny o pow.  – 515, 20 m2, budynek biurowy o pow. – 378 m2, zespół hal naprawczych wraz z magazynem o pow. – 3026, 90 m2 oraz budynek diagnostyki o pow. – 447, 80 m2. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizację.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość jest zakwalifikowana pod realizację inwestycji usługowo – mieszkaniowych. Na terenie działki może powstać zespół budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi lub typowy biurowiec, albo obiekt handlowy, czy też handlowo – usługowy, wysokość zabudowy – minimum trzy, maksimum sześć kondygnacji nadziemnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: Na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność eksploatacyjno – warsztatowa przez Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. powierzona przez Gminę Białystok, polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów na terenie gminy i miasta Białystok.

 

Dodatkowych informacjami dotyczących nieruchomości udziela Zarząd Spółki w godzinach 800 – 1400, tel. 85 675 47 84; 85 675 45 77; 

 

Zarys działki

 

 

 


 

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013