Konka na Mikołajewskiej (obecna Sienkiewicza)"Konka" rzadko się zatrzymywała (w wyjątkowych wypadkach) lecz jedynie zwalniała na przystankach. Lokalna prasa przypominała pasażerom, aby nie narazić się na upadek i potłuczenie "zawsze należy zeskakiwać w stronę, w którą tramwaj idzie". "Gazeta Białostocka" (1913, nr. 27) ostrzegała: "wiadomo, iż brak dobrych hamulców może stać się przyczyną nieszczęścia. Zdarzenie podobne miało miejsce 2 tygodnie temu na Prudskiej, kiedy to koń upadł a wagon skutek zepsucia hamulca nie mógł być powstrzymany i uciął mu nogę. To stało się latem, co będzie zimą... ".

Konka na Lipowej

"Konka" kursowała do I wojny światowej, co dowodzi, że musiała być przedsiębiorstwem przynoszącym dochody. Już pierwsze dwa miesiące jej działalności wykazały zysk. Kilka lat przed I wojną światową rozgorzała dyskusja nad projektem uruchomienia tramwajów elektrycznych. Zadania miała się podjąć beligijska spółka. Na istniejącej trasie tramwaje miały zastąpić "konkę". Projekt nie doczekał się realizacji. Żywot "konki" w Białymstoku, Łomży jak i wielu innych miastach Rosji i Królestwa Polskiego dopełnił się z chwilą wybuchu I wojny światowej. Konie zarekwirowano do zadań wojskowych, a wagoniki zdewastowano.

Tramwaj do Białegostoku po wojnie już nie wrócił.

ul. Warszawska Konka przed Bramą Powitalną na Lipowej

ul. Lipowawiadukt

Grand Hotel Lipowa 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013