Autobus na ul Nikołajewskiej (obecnie Sienkiewicza) ul. Sienkiewicza Dworzec PKP

Rynek Kościuszki - dworzec autobusowy Rynek Kościuszki (obok Astoria)

Rok 1945 to początek nowej formy organizacyjnej komunikacji miejskiej w Białymstoku. W tym to roku został utworzony Miejski Zakład Komunikacyjny. Pięćdziesięciotysięczne miasto miało do dyspozycji pięć autobusów z demobilu.

Przystanek na Rynku Kościuszki przy Astorii Fragment zajezdni przy ul. Jurowieckiej

W 1960 roku wycofano konduktorów, a w autobusach pojawiły się kasowniki

San H-100 na ul. Lipowej Jelcz RTO na ul. Lipowej

  

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013