Autobusy komunikacji miejskiej przy dworcu PKPAutosan H-9 na ul. 1 Maja (obecnie Al. Piłsudskiego)

Lata osiemdziesiąte przynoszą nową koncepcję układu linii tramwajowych, tym razem jednak niektóre linie komunikacyjne miały przebiegać tunelem pod jezdnią, np. ul. Lipowej by odciążyć ją od nadmiernego ruchu samochodowego tworząc ruch pieszy.

Projekt układu linii tramwajowych - lata 80-te

W tej formie organizacyjnej komunikacja miejska przetrwała do 1991 roku. W latach 1991-2003 rolę organizatora transportu pełni Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej. Na bazie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego powstają trzy spółki komunikacyjne: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej oraz Komunalny Zakład Komunikacyjny. Powstaje dodatkowo prywatna spółka BIATRA, która szybko jednak upada, nie inwestując w naprawę bardzo zużytego już własnego taboru, czy zakup nowych autobusów.

W roku 1994 Komunalny Zakład Komunikacyjny organizuje pierwszą komercyjną linię "SUPRAŚL" na trasie Białystok-Supraśl.

W lutym 2004 funkcje Zakładu Obsługi Komunikacji Miejskiej, który zajmował się organizacją komunikacji, sprzedażą biletów oraz nadzorem spółek komunikacyjnych, przejął Zarząd Dróg i Transportu, a w czerwcu 2006 Wydział Transportu Miejskiego. W marcu 2007 Wydział Transportu Miejskiego zostje połączony z Wydziałem Dróg Miejskich, w wyniku czego powstaje Departament Dróg i Transportu (DT lub DDT). Od początku roku 2007 w stosunku do komunikacji miejskiej w Białymstoku używana jest nazwa Białostocka Komunikacja Miejska (BKM). Obecnie Białystok jest największym miastem w Polsce, które posiada tylko jeden rodzaj trakcji w komunikacji zbiorowej - transport autobusowy. W 2005 roku zostaje uruchomiona przez Komunalny Zakład Komunikacyjny kolejna komercyjna linia regionalna "BORSUKÓWKA" na trasie Białystok – Borsukówka.

Wszystkie spółki komunikacyjne posiadają tabor o zróżnicowanych markach i typach autobusów. Nowszego typu autobusy spełniają już wyższe normy zadymienia EURO, co w bardzo korzystny sposób wpływa na ochronę środowiska bardzo zmotoryzowanego miasta Białystok. Od roku 2006 autobusy komunikacji miejskiej zostają wyposażone w kamery rejestrujące, co w znacznym stopniu zmniejsza wandalizm i zwiększa bezpieczeństwo pasażerów.

Od 13 do 19 lutego 2009  testowany był autobus marki Solaris Urbino 18 Hybrid o napędzie hybrydowym, który może być przyszłością w białostockiej komunikacji miejskiej.

  

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013