Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

        

   bip kzk ok                                                                                       

Wyróżnienia


 

EuroCertyfikat 2008

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasze wyróżnienia i nagrody:

 

Certyfikat Zarządzania Firmą 2008 Eurocertyfikat

 EuroCertyfikat - to prestiżowe, europejskie wyróżnienie, przyznawane podmiotom gospodarczym, szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju, spełnieniem surowych norm jakościowych oraz spełniającym najwyższe wymagania i standardy Unii Europejskiej.
Nagroda EuroCertyfikat jest niezależnym potwierdzeniem tego, że jej lauret działa zgodnie z prawem europejskim, z przyjętymi standardami biznesowymi oraz wywiązuje się z zobowiązań wobec instytucji państwowych. To nagroda oparta o zasady partnerstwa, obiektywizmu, profesjonalizmu oraz międzynarodowej rywalizacji, co czyni go rzetelnym żródłem informacji o najbardziej wartościowych firmach, instytucjach i produktach w naszym kraju.
EuroCertyfikat ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze jest to umacnianie pozycji firm, które go posiadają poprzez promocję, kreowanie wizerunku, wzmacnianie marki, podniesienie rozpoznawalności produktów na rynku lokalnym i krajowym. Drugim podstawowym zadaniem EuroCertyfikatu jest ułatwienie pozyskania nowych kontrahentów, otworzenie przed firmą nowych rynków zbytu.
Laureaci Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat uprawnieni są do uczestnictwa w Europejskim Programie Promocji Jakości, który powstał w celu wspierania rozwoju i konkurencyjności najprężniej działających polskich przedsiębiorstw. Poprzez szereg dostępnych w ramach Programu działań promujących usługi i produkty, ułatwia przedsiębiorstwom osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera na rynku.

Wyróżnienie Wyróżnienie

 

 Wyróżnienie Wyróżnienie


 

 

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013