Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

        

   bip kzk ok                                                                                       

Zarząd Spółki

 


 

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Wiesław Świętoński - Prezes Zarządu.

Wiceprezes Zarządu

mgr Zdzisław Daniszewski - V-ce Prezes Zarządu

 

glowny ksiegowy

mgr Barbara Klemienia - Prokurent, Główny Księgowy

 


 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013