Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Sprzedaż nieruchomości

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości:

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 46 a, działka nr 13/4, obręb 17 Bojary.
Oznaczenie księgi wieczystej: nr BI1B/00144294/6
Powierzchnia nieruchomości: 1,5559 ha.
Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana 9 budynkami z 1990 roku, wykorzystywanymi jako elementy bazy komunikacji miejskiej wraz z instalacjami, bez wyposażenia ruchomego, w tym: budynek socjalny o powierzchni zabudowy 517 m2, budynek biurowy o powierzchni zabudowy 323 m2, budynek portierni o powierzchni zabudowy 73 m2, zespół hal naprawczych wraz z magazynem o powierzchni zabudowy 3 440 m2 oraz budynek diagnostyki z magazynem o powierzchni zabudowy 449 m2.  
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość jest zakwalifikowana pod realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Na terenie działki może powstać zespół budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi lub typowy biurowiec, albo obiekt handlowy, czy też handlowo – usługowy, wysokość zabudowy – maksimum 35m.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: Na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność eksploatacyjno – warsztatowa przez Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. powierzona przez Gminę Białystok, polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów na terenie gminy i miasta Białystok.

Uchwała nr LVII/812/22 Rady Miasta Białystok z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego- plik PDF .

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie przetargu;

regulamin przetargu;

wyciąg z ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacjami dotyczących nieruchomości udziela Zarząd Spółki w godzinach 800 – 1400, tel. 85 675 47 84; 85 675 45 77; www.inwestycjabialystok.pl

Zarys działki