Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

O spółce

Historia

Transport publiczny na terenie miasta Białegostoku zapoczątkowano w 1893 roku, kiedy to uruchomiono trzy linie tramwaju konnego. W tej postaci funkcjonował do wybuchu I wojny światowej, której następstwem było zniszczenie ówczesnego zaplecza technicznego komunikacji (stajni i wozowni). Wcześniej inwentarz żywy zarekwirowało wojsko a po ustaniu działań wojennych na potrzeby odbudowy kraju zdemontowano także szyny tramwajowe. 

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie miasta działało kilka firm komunikacyjnych; min. Zakłady „URSUS”, PKP, „Samochód” (to dzięki niemu w 1925 roku na ulice Białegostoku wyjechał pierwszy autobus) i „Autokaros” (uruchomił w 1931 roku zawrotną jak na owe czasy flotę czternastu autobusów). Dopiero w roku 1945 został powołany do życia Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK), który zapoczątkował funkcjonowanie komunikacji miejskiej w nowej formie organizacyjnej. Pięćdziesięciotysięczne wówczas miasto otrzymało do swojej dyspozycji pięć autobusów z demobilu. 

Niespełna dekadę później (dokładnie w 1954 roku) MZK przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) z profesjonalną zajezdnią na 120 autobusów. Firma ta funkcjonowała do roku 1991, kiedy to wyłonił się obecny kształt białostockiego rynku usług komunikacji miejskiej. Wówczas na skutek wielomiesięcznych strajków paraliżujących miasto, zlikwidowano monopolistycznie funkcjonujące MPK. Na bazie jego majątku powołano do życia trzy gminne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (KPK), Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (KPKM) oraz Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. (KZK). Rolę organizatora transportu miejskiego powierzono nowemu podmiotowi wchodzącemu w strukturę organizacyjną urzędu miasta, tj. Zakładowi Obsługi Komunikacji Miejskiej (obecnie Białostocka Komunikacja Miejska – BKM). 

Działalność przewozową przedsiębiorstwo KZK rozpoczęło wykorzystując 57 wcześniej eksploatowanych oraz 10 nowo zakupionych i użyczonych nieodpłatnie przez gminę autobusów marki Jelcz PR 110.

Współczesność

Zarząd Spółki:  

 Józef Piotr Klim –  Prezes Zarządu
 Zdzisław Daniszewski – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci:
Barbara Klemienia – Prokurent, Główny Księgowy
Stanisław Karpowicz – Prokurent 

Rada Nadzorcza:

Łukasz Karol Bugowski – Przewodniczący Rady nadzorczej
Sebastian Stępień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Klimek – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny powołano do życia 19 czerwca 1991 roku jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Miasta Białegostoku. Jej pracami kieruje dwuosobowy Zarząd nadzorowany przez trzyosobową Radę Nadzorczą. Kapitał zakładowy wynosi 16 335 000 PLN.

Firma zatrudnia ponad 224 osoby w tym 155 kierowców (stan na 15 VII 2020 r). Spółka obsługuje 13 regularnych linii autobusowych oraz linię specjalną uruchamianą 1 listopada (tzw. linia cmentarna) wykorzystując do tego celu 70 autobusów.       

Struktura wiekowa taboru Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego (14.12.2020r.)

Obecna struktura wiekowa użytkowanych przez KZK autobusów w porównaniu do innych przedsiębiorstw, zarówno w Białymstoku, jak i w branży, wyróżnia się bardzo dobrymi wskaźnikami i należy uznać ją za zadowalającą.

Stan taboru

Autobusy własne

LpTyp autobusu Nr bocznyNr rejestracyjny Rok produkcji
1Jelcz PR110M047BI 478961985
2MAN A21122BI 930222006
3MAN A21123BI 930232006
4MAN A21124BI 930242006
5MAN A21125BI 930252006
6MAN A21126BI 929962006
7MAN A21127BI 929972006
8MAN A21128BI 974322007
9MAN A21129BI 974332007
10Solaris U-18136BI 2316U2015
11Solaris U-18137BI 2317U2015
12Solaris U-18138BI 2318U2015

Autobusy dzierżawione

Jednoczłonowe

LpTyp autobusu Nr bocznyNr rejestracyjny Rok produkcji
1Yutong001BI 001HK2023
2Yutong002BI 002HK2023
3Yutong003BI 003HK2023
4Yutong004BI 004HK2023
5Yutong005BI 005HK2023
6Yutong006BI 005HK2023
7Solaris URBINO 12200BI 7305H2010
8Solaris URBINO 12201BI 7306H2010
9Solaris URBINO 12202BI 7307H2010
10Solaris URBINO 12203BI 7304H2010
11Solaris URBINO 12204BI 7310H2010
12Solaris URBINO 12205BI 7308H2010
13Solaris URBINO 12206BI 7309H2010
14Solaris URBINO 12207BI 7301H2010
15Solaris URBINO 12208BI 7302H2010
16Solaris URBINO 12209BI 7311H2010
17Solaris URBINO 12210BI 7314H2011
18Solaris URBINO 12211BI 3501L2011
19Solaris URBINO 12212BI 3502L2011
20Solaris URBINO 12213BI 3503L2011
21Solaris URBINO 12214BI 3504L2011
22Solaris URBINO 12215BI 3505L2011
23Solaris URBINO 12216BI 3606L2011
24Solaris URBINO 12217BI 3507L2011
25Solaris URBINO 12218BI 3508L2011
26Solaris URBINO 12219BI 3509L2011
27Solaris URBINO 12220BI 3510L2011
28Solaris URBINO 12221BI 7061L2012
29Solaris URBINO 12222BI 7062L2012
30Solaris URBINO 12223BI 7063L2012
31Solaris URBINO 12224BI 7064L2012
32Solaris URBINO 12225BI 7065L2012
33Solaris URBINO 12226BI 7066L2012
34Solaris URBINO 12227BI 7067L2012
35Solaris URBINO 12228BI 7068L2012
36Solaris URBINO 12229BI 7069L2012
37Solaris URBINO 12230BI 7070L2012
38VOLVO B4SC (7900)231BI 231AH2018
39VOLVO B4SC (7900)232BI 232AH2018
40Mercedes Conecto233BI 233AL2018
41Mercedes Conecto234BI 234AL2018
42Mercedes Conecto235BI 235AL2018
43VOLVO B4SC 236BI 236CA2019
44VOLVO B4SC 237BI 237CA2019
45Solaris URBINO 12238BI 238CK2019
46Solaris URBINO 12239BI 239CK2019
47VOLVO B4SC (7900)240BI 240CW2020
48VOLVO B4SC (7900)241BI 241CW2020

Dwuczłonowe

LpTyp autobusu Nr bocznyNr rejestracyjny Rok produkcji
1Solaris URBINO 18250BI 7342H2010
2Solaris URBINO 18251BI 7341H2010
3Solaris URBINO 18252BI 7340H2010
4Solaris URBINO 18253BI 3521L2011
5Solaris URBINO 18254BI 3522L2011
6Solaris URBINO 18255BI 3523L2011
7Solaris URBINO 18256BI 256CK2019
8Solaris URBINO 18257BI 257CK2019
9Solaris URBINO 18258BI 258CK2019
10Solaris URBINO 18259BI 259CK2019
11Solaris URBINO 18260BI 260CK2019
12Solaris URBINO 18261BI 261CK2019
13Solaris URBINO 18262BI 262CK2019
14Solaris URBINO 18263BI 263CV2020
15Solaris URBINO 18264BI 264CV2020