Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Białystok dn. 5 grudnia 2023r.

ZAPROSZENIE

Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Jurowieckiej 46 A, 15-101 Białystok, ogłasza sprzedaż sprzedaż 3 sztuk autobusów komunikacji miejskiej marki MAN model Lion’s City 18 t i zaprasza do złożenia ofert. Stan techniczny autobusów przedstawiony jest poniżej:

Nr boczny

Autobus

Przebieg
[km]

Badania techniczne

Ubezpieczenie pojazdów

122

MAN – Lion’s City 18 t
VIN WMAA21ZZ37R003523
Rok produkcji 2006
Nr rejestracyjny: BI 93022

1 175 425

Ważne do 10.04.2024 r.

OC + AC
do 31.12.2023 r.

123

MAN – Lion’s City 18 t
VIN WMAA21ZZ37R003524
Rok produkcji 2006
Nr rejestracyjny: BI 93023

1 167 772

Ważne do 10.04.2024 r.

OC + AC
do 31.12.2023 r.

124

MAN – Lion’s City 18 t
VIN WMAA21ZZ37R003525
Rok produkcji 2006
Nr rejestracyjny: BI 93024

1 271 321

Ważne do 10.04.2024 r.

OC + AC
do 31.12.2023 r.

Ofertę należy przesłać do dn. 18 grudnia  2023 r. do godz. 10:00 na adres: 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46A lub złożyć w Sekretariacie Spółki, pod adresem: 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46A pokój nr 8, lub drogą elektroniczną e-mail: j.zukowski@kzk.pl.

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne. Oferty podmiotów prawnych muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2023 r. po godz. 10:00 w siedzibie Spółki, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46A pokój nr 13. 

Spółka KZK zastrzega sobie prawo, negocjacji złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.  

Przed złożeniem oferty można dokonać wizji lokalnej ww. autobusów, która odbędzie się 12 grudnia 2023 r. od godz.: 10:00 do godz.: 14:00  na terenie nowej zajezdni KZK, w Białymstoku, 15-138 Białystok, ul. Pomocna.

W sprawach technicznych można kontaktować się z Panem Pawłem Stasiełukiem pod nr telefonu 603-978-345 lub zapytania kierować na adres e-mail: kzk@kzk.pl. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 14:00. 

W sprawach formalno-prawnych zapytania kierować na adres e-mail: j.zukowski@kzk.pl lub pod nr telefonu 603-978-352. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 14:00. 

Niniejsze zaproszenie nie jest zaproszeniem do udziału w zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania: 

zaproszenie;

ocena techniczna: 122;

ocena techniczna: 123;

ocena techniczna: 124